fbpx

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA FOTOWOLTAIKI W POLSCE

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA FOTOWOLTAIKI W POLSCE

Stały wzrost zapotrzebowania na energię na świecie, perspektywy wyczerpania się zapasów paliw kopalnych oraz zabiegi mające na celu ochronę środowiska naturalnego człowieka, znacznie zwiększyły zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności fotowoltaiki.

OPIS

INFORMACJE

Stały wzrost zapotrzebowania na energię na świecie, perspektywy wyczerpania się zapasów paliw kopalnych oraz zabiegi mające na celu ochronę środowiska naturalnego człowieka, znacznie zwiększyły zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności fotowoltaiki. Na świecie zainstalowano 400 GW w milionach systemów. W Polsce, tylko 380 MW mocy w ok. 30 tys. systemów. W tym 108 MW w systemach powyżej 50 kW. Ale z roku na rok rośnie ilość systemów PV instalowanych w kraju. Ponieważ na dwóch aukcjach w 2006 i 2017 zakontraktowano ok. 400 MW należy spodziewać się dużego zainteresowania systemami do 1 MW.  To wymaga przedstawienia specyficznych problemów technicznych i administracyjnych związanych z przepisami prawnymi, projektowaniem, instalowaniem, przyłączaniem do sieci, monitorowaniem i serwisem.

Sektor prosumencki także nie zostanie pominięty. Lawinowo rosnąca ich ilość będzie powodowała problemy pomiędzy inwestorami, instalatorami a operatorami systemów dystrybucyjnych.

Bardzo ważną sprawą jest jakość komponentów. Instalując system nie należy kierować się jedynie ceną, należy brać także pod uwagę kilka innych aspektów, które pozwolą nam zminimalizować ryzyko nietrafionego zakupu. Na konferencji przedstawione zostanie czynniki, które powinny być pomocne przy zakupie komponentów systemów PV.

Omówiony zostanie obowiązek uzgadniania projektów budowlanych z ochroną przeciwpożarową. Przedstawione zostaną również nowe możliwości finansowania systemów PV.

Konferencja będzie ukierunkowana na praktyczne aspekty instalowania systemów PV.

W trakcie Konferencji zostaną przedstawione najważniejsze i najbardziej aktualne tematy dotyczące rozwoju i perspektywy fotowoltaiki w Polsce. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i SolarPower Europe przedstawia stan PV na świecie i trendy jej rozwoju.

Grupy docelowe przedstawiciele sektora PV i energetyki, producenci i dystrybutorzy , firmy energetyczne i operatorzy sieci transportowych, przedstawiciele sektorów usług związanych z branżą fotowoltaiczną (banki, firmy konsultingowe), inwestorzy,  architekci, budownictwo, przedstawiciele samorządów lokalnych (planowanie przestrzenne, pozwolenia na budowę) , studenci, kancelarie prawne i inni
Język Polski/angielski*
Cena Regularna:  500 PLN
Wcześniejsza rejestracja do 30.09.2018: 400 PLN
Z kodem dla partnerów i administracji publicznej:  400 PLN
Studenci z ważną legitymacją: 100 PLNRejestracja wkrótce
Kontakt Małgorzata Bartkowski
Project Manager
M: +48 607 909 143
M: +49 174 389 7931
E:   mbartkowski@fairexpo.pl
*Tłumaczenie będzie zapewnione przy udziale minimum 10 osób z zagranicy

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Loading...