fbpx

III Kongres Magazynowania Energii w Polsce

III Kongres Magazynowania Energii w Polsce

Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla zmieniającego się rynku energii elektrycznej. Kongres będzie miejscem spotkania i dyskusji na temat potrzeby i potencjału stosowania magazynów energii w Polsce.

OPIS

PROGRAM

INFORMACJE

Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla zmieniającego się rynku energii elektrycznej. Kongres będzie miejscem spotkania i dyskusji na temat potrzeby i potencjału stosowania magazynów energii w Polsce. Szczególna uwaga zostanie poświęcona udziałowi magazynów energii w rynku mocy, świadczeniu przez nie usług DSR oraz instalacji magazynów energii na potrzeby infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Zostaną omówione możliwości świadczenia za pomocą magazynów energii usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnych oraz wskazane działające w naszym kraju instalacje demonstracyjne, których celem jest opracowanie modelu świadczenia takich usług. Ważnym tematem poruszanym podczas Kongresu będzie rola magazynów energii w klastrach energii. Zostaną również omówione uwarunkowania prawne funkcjonowania magazynów energii w naszym kraju oraz planowane zmiany w tym zakresie, m.in. w ustawie Prawo Energetyczne, Ustawie OZE oraz Ustawie o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych. Kongres będzie także miejscem dyskusji o technologiach, trendach oraz problemach związanych z magazynowaniem energii. Przedstawione zostaną kierunki badań oraz rozwiązania stosowane w Europie i na świecie, zarówno w zakresie magazynów wielkoskalowych jak też zasobników do domowego użytku. Zaprezentowane zostaną polskie rozwiązania służące magazynowaniu energii oraz inicjatywy podejmowane w tym zakresie przez polskie grupy energetyczne. Omówiona zostanie rola magazynów energii w kontekście rozwoju w Polsce generacji ze źródeł odnawialnych.

  • Magazyny energii w Polsce – akty prawne, dokumenty strategiczne, planowane zmiany w prawodawstwie
  • Magazyny energii w rynku mocy oraz rynku usług DSR
  • Magazyny energii a rozwój elektromobilności
  • Rola magazynów energii w realizacji koncepcji klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych
  • Magazyn energii dla przedsiębiorstw: rachunek ekonomiczny, dostępne technologie
  • Magazyny energii na poziomie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w kontekście bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego – usługi systemowe / regulacyjne świadczone za pomocą magazynów energii
  • Wielkość rynku i potencjał rozwoju magazynowania energii na świecie i w Europie, dostępne technologie, kierunki rozwoju, modele biznesowe

Szczegółowy program wkrótce.

 

Grupy docelowe kadra zarządzająca, menedżerowie wyższego szczebla oraz wyższa kadra techniczna z branż energetycznej, OZE, telekomunikacyjnej, IT, gazowniczej, chemicznej, utilities oraz budowlanej, przedstawiciele instytucji rządowych, ośrodków naukowych oraz naukowo-badawczych, uczestnicy oraz koordynatorzy klastrów energii, przedstawiciele przemysłu z sektora PV, energetyki wiatrowej oraz sektora energetycznego, dostawcy technologii IT oraz usług telekomunikacyjnych, wykonawcy i dystrybutorzy systemów magazynowania energii, zakłady energetyczne i operatorzy sieci przesyłowych, reprezentanci sektora usług związanych z branżą PV i energetyki wiatrowej (banki, firmy konsultingowe, firmy ubezpieczeniowe), instalatorzy systemów PV, architekci, branża budowlana, przedstawiciele władz lokalnych (planowanie przestrzenne, pozwolenia budowlane), studenci, kancelarie prawne
Cena  Regularna:  500 PLN
Wcześniejsza rejestracja do 30.09.2018: 400 PLN
Z kodem dla partnerów i administracji publicznej:  400 PLN
Studenci z ważną legitymacją: 100 PLN
Kontakt Małgorzata Bartkowski
Project Manager
M: +48 607 909 143
M: +49 174 389 7931
E:   mbartkowski@fairexpo.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Loading...